Lépjen kapcsolatba velünk info@robotoys.eu

KÖVETELÉSI FELTÉTELEK

Reklamációs feltételek Diamond Hands s.r.o

Jelen reklamációs szabályzat 2023. 01. 01-től érvényes, és elérhető az eladó székhelyén vagy dokumentumként a Diamond Hands s.r.o.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A panasztételi eljárás leírja a vevő és a Diamond Hands s.r.o., székhelye Uherova 2910/15 058 01 Poprad, azonosító: 55027521 (a továbbiakban: eladó), valamint a LUCULLUS s.r.264 visszaküldési és reklamációs ága közötti szokásos üzleti együttműködést. /3, 059 21 Svit .

A vevő köteles az áru megrendelése előtt megismerkedni a reklamációs eljárással és az Általános Szerződési Feltételekkel. Az áru elfogadásával az eladótól beleegyezik az alábbi reklamációs eljárásba. Abban az esetben, ha az árut nem személyesen veszik át, az áru átvételének az első fuvarozónak történő átadás pillanatát kell érteni.

Az Eladó a jótállás igazolásaként (jótállási jegy) vásárlási bizonylatot (számla - a továbbiakban csak jótállási jegy) állít ki, amely tartalmazza a jótállás érvényesítéséhez szükséges összes adatot (termék megnevezése, jótállási időtartam, ár, mennyiség, termékkód...) minden megvásárolt termék..

A GARANCIA IDŐTARTAMA

A jótállási idő az áru vevő általi átvételének napján kezdődik. A törvényes jótállási idő általában 24 hónap. Az eladó ezt a törvényes időtartamot meghosszabbíthatja. A jótállási idő hossza minden esetben fel van tüntetve a jótállási jegyen (a garancia rovatban).

A jótállási idő a törvényben meghatározott időtartamból (24 hónap) és esetleg egy meghosszabbított időszakból áll. A törvényes jótállási időn belül a reklamációra a Polgári Törvénykönyvről szóló 40/1964. § 619-627.§ figyelembe véve ezt a panaszeljárást. Hosszabb időtartam esetén a reklamációra kizárólag jelen szabályzat az irányadó.

Kivételt képezhetnek a kedvezményesen értékesített áruk (sérült, használt, hiányos áru stb.). Ha a vevő fogyasztó, és az áruk használtak, az eladó nem vállal felelősséget azokért a hibákért, amelyek megfelelnek az áru vevő általi átvételekor fennálló használati vagy elhasználódási fokának. A termék hibáiért való felelősség elévül, ha azt az áru vevő általi átvételétől számított 24 hónapon belül nem gyakorolják. Az eladó ezt az időszakot a vevővel kötött megállapodás alapján lerövidítheti, de legfeljebb 12 hónapra. Ezt az időt az eladó jelzi az áru eladásáról szóló dokumentumban. Hiba vagy hiányosság miatt alacsonyabb áron értékesített árukra a garancia nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyek miatt alacsonyabb áron állapodtak meg.

Egyes termékekre a gyártói garancia a nem fogyasztó vásárlók számára korlátozott. A végfelhasználó (fogyasztó) törvényes jogait ez semmilyen módon nem érinti, rájuk a garancia a törvény szerint vonatkozik.

GARANCIA FELTÉTELEI

A vevő köteles a küldemény állapotát a szállítónál haladéktalanul a kézbesítéskor ellenőrizni (csomagok száma, céglogós szalag épsége, doboz sérülése) a mellékelt fuvarlevél szerint. A vevő jogosult megtagadni az adásvételi szerződésnek nem megfelelő küldemény átvételét azzal, hogy a küldemény pl. hiányos vagy sérült. Ha a Vevő a sérült küldeményt a fuvarozótól átveszi, a sérülést a fuvarozó átvételi jegyzőkönyvében szükséges ismertetni.

A hiányos vagy sérült küldeményt haladéktalanul jelenteni kell e-mailben az info@robotoys.eu e-mail címre, kárbejelentést kell írni a fuvarozóval, és indokolatlan késedelem nélkül el kell juttatni az eladónak e-mailben vagy postai úton. A küldemény hiányosságára vagy külső sérülésére vonatkozó további panaszok lehetőséget adnak az eladónak annak bizonyítására, hogy ez nem sérti az adásvételi szerződést.

A jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyek a nem megfelelő kezelésből, nem megfelelő vagy nem megfelelő gondozásból, az áru anyagának természetes változásából, a felhasználó vagy harmadik személy által okozott károk vagy egyéb nem megfelelő okok miatt következtek be. közbelépés.

A KÖVETELÉS KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSA

Ha a vásárló azonosítószámmal nem rendelkező fogyasztó:

Ha eltávolítható hibáról van szó, az árut megjavítjuk. Ha a javítás nem lehetséges, és a hiba jellege nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot, az eladó és a vevő az áru árából ésszerű árengedményben állapodhat meg. Kedvezmény esetén erre a hibára utólag nem lehet reklamálni. Abban az esetben, ha a követelés rendezése az említett lehetőségek bármelyikével nem lehetséges, a vevő részére jóváírást állítunk ki.

Ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely megakadályozza a termék rendeltetésszerű használatát hibás termékként, az eladó felajánlja a vevőnek a hibás termék cseréjét egy ugyanolyan vagy hasonló használati tulajdonságú termékre, vagy kiad Jóváírás.

Ha a vevő azonosítószámmal rendelkező jogi személy:

Ha eltávolítható hibáról van szó, az árut megjavítjuk. Ha a javítás nem lehetséges, és a hiba jellege nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot, az eladó és a vevő az áru árából ésszerű árengedményben állapodhat meg. Kedvezmény esetén erre a hibára utólag nem lehet reklamálni.

Ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely akadályozza a termék rendeltetésszerű, hibamentes használatát, az eladó jogosult a hibás árut azonos vagy hasonló hasznos tulajdonságú árura kicserélni, vagy jóváírást kiállítani.

Az eladó a termékre vonatkozó reklamációt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a vevő reklamációját követő naptól számított 30 napon belül kezeli. Ez a határidő nem köti a vevőt, aki a vásárlás során az azonosító számot használta, így az eladóval való kapcsolatára a Kereskedelmi törvénykönyv az irányadó.

Az érvényes reklamáció feldolgozása után a jótállási idő a reklamáció időtartamával meghosszabbodik. Jogosulatlan reklamáció esetén a jótállási idő nem hosszabbodik meg. Ha a reklamációt cserével rendezték, a következő lehetséges reklamációnak minősül az áru első reklamációja. (A reklamáció időtartamát az átvételt követő naptól a reklamáció elbírálásának napjáig számítják. Addig azonban nem, amíg a vevő át nem veszi. A berendezésről a vásárló e-mailben kap tájékoztatást, amelyet a vásárlás során megadott. Vásárlás.)

A reklamáció feldolgozása után az eladó telefonon vagy e-mailben értesíti a vásárlót a reklamáció megszüntetéséről. Ha az árut szállítószolgálat küldte, akkor a felszerelést követően automatikusan elküldjük a vevő címére. Ha technikai okok miatt az e-mail nem érkezik meg a vevőhöz a törvényben meghatározott egy hónapon belül, a vevőnek lehetősége van automatikusan megjelenni a reklamációs osztályon, ahol az eredeti reklamációs bizonylat benyújtását követően kerül sor a reklamáció elbírálására. .

Abban az esetben, ha a reklamált árut a reklamáció benyújtásától számított 60 napon belül nem veszik át, az eladó a Ptk. 656. §-a szerint jogosult a raktározási összeget a követelés raktárból való kiemelésekor felszámítani. Ez az összeg 0,50 EUR/nap az 5 kg-ig terjedő áruk esetében.

A Diamond Hands s.r.o

A Ptk. szerint készült. nem. 108/2000 Coll. , Reklám jog valamint a vonatkozó módosítások a Coll